0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Únosnost na přetržení

Způsob výpočtu se volí v sekci "Únosnost na přetržení".

Zadání způsobu výpočtu únosnosti kotvy na přetržení

Volba "Dopocitat"

Je počítána pro všechny typy kotev stejným způsobem podle následujícího vzorce:

kde:

fu

-

výpočtová pevnost materiálu

A

-

plocha posuzovaného dříku kotvy

Volba "Zadat"

Zadává se únosnost dříku na přetržení Rt [kN, lbf]

V případě pramencových kotev je třeba zadávat plochu jednoho pramence (volba "zadat plochu") - celkova plocha prurezu je pak stanovna jako:

kde:

A1

-

průřezová plocha pramence

n

-

počet pramenců

V případě, že se zadává průměr pramence (volba "zadat průměr") je pak celkova plocha prurezu stanovna jako:

kde:

ds

-

průřezová plocha pramence

n

-

počet pramenců

Příklad zadání plochy průřezu pramencové kotvy

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.