0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vesic

Toto řešení vychází z teorie A. S. Vesice. Postup je shodný se standardním postupem, liší se pouze v níže vypsaných součinitelích:

součinitele únosnosti:

součinitele tvaru základu:

součinitele vlivu hloubky založení:

pro: d/b ≤ 1

pro: d/b > 1

součinitele šikmosti zatížení:

pro: φ = 0°

pro: φ ≠ 0°

kde:

kde:

d

-

hloubka základové spáry

b

-

šířka základu

l

-

délka základu

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

c

-

soudržnost zeminy

δ

-

úhel odklonu výslednice sil od svislé

H

-

vodorovná složka výslednice zatížení

V

-

svislá složka výslednice zatížení

Literatura:

J.-G. Sieffert and Ch. Bay-Gress: Comparison of European bearing capacity calculation method for shallow foundations, Proc. Instn Civ. Engrs Geotech. Engng, 2000, 143, Apr., 65-74

Braja M. Das: Principles of Geotechnical Engineering, Sixth Edition, Thomson India 2006, ISBN: 978-8131502020

ALEKSANDAR SEDMAK VESIC: ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE CARGA DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, 1973

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.