Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Součinitel únosnosti Nq

Orientační hodnoty součinitele únosnosti Nq jsou uvedeny v následující tabulce. Pokud se při výstavbě piloty používá trysková injektáž, je maximální hodnota úhlu vnitřního tření φ = 28°.

Součinitel únosnosti Nq

Úhel vnitřního tření φ

26

28

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Součinitel únosnosti Nq  pro beraněné piloty

10

15

21

24

29

35

42

50

62

77

86

120

145

Součinitel únosnosti Nq  pro vrtané piloty

5

8

10

12

14

17

21

25

30

38

43

60

72

Literatura:

NAVFAC DM 7.2, Foundation and Earth Structures, U.S. Department of the Navy, 1984.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.