0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Součinitel únosnosti Nq

Orientační hodnoty součinitele únosnosti Nq jsou uvedeny v následující tabulce. Pokud se při výstavbě piloty používá trysková injektáž, je maximální hodnota úhlu vnitřního tření φ = 28°.

Součinitel únosnosti Nq

Úhel vnitřního tření φ

26

28

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Součinitel únosnosti Nq  pro beraněné piloty

10

15

21

24

29

35

42

50

62

77

86

120

145

Součinitel únosnosti Nq  pro vrtané piloty

5

8

10

12

14

17

21

25

30

38

43

60

72

Literatura:

NAVFAC DM 7.2, Foundation and Earth Structures, U.S. Department of the Navy, 1984.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.