Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Modul Kh

V tomto rámu se zadávají doplňující data pro zvolenou metodu výpočtu modulu reakce podloží, který je důležitým vstupním údajem při výpočtu pažící konstrukce prostřednictvím metody závislých tlaků.

Způsob výpočtu modulu reakce podloží kh se volí v rámu "Nastavení" (v dialogovém okně "Úprava nastavení pro aktuální úlohu" v záložce "Výpočet tlaků").

Rám může mít několik podob podle zvolené metody výpočtu:

  • standardní (volba "počítat – Schmitt", "počítat – Chadeisson", "manuální iterace" nebo "automatická iterace")
  • zadat (při volbě "zadat" se v tabulce pro možnost "zadat průběhem" zadávají hodnoty modulu reakce podloží kh před a za konstrukcí. Pro možnost "zadat jako parametr zeminy" se modul kh zadává v rámu "Zeminy", v němž lze modul reakce podloží uvažovat buď jako lineární, nebo jako nelineární - křivka)
  • presiometr PMT (modul reakce podloží kh se zadává buď pomocí presiometrické zkoušky, nebo jako parametr zeminy v rámu "Zeminy". Dále se zadává metoda výpočtu - podle NF P 94-282 nebo podle Menarda)
  • čínské normy (metoda "m" - zadává se vodorovná deformace u dna jámy vb [mm] a velikost modulu u dna jámy A [MN/m3], volba zadat jako parametr zeminy – metoda "c", "k" nebo "m")

Rám "Modul kh" - volba "zadat průběhem"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.