0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Modul Kh

V tomto rámu se zadávají doplňující data pro zvolenou metodu výpočtu modulu reakce podloží, který je důležitým vstupním údajem při výpočtu pažící konstrukce prostřednictvím metody závislých tlaků.

Způsob výpočtu modulu reakce podloží kh se volí v rámu "Nastavení" (v dialogovém okně "Úprava nastavení pro aktuální úlohu" v záložce "Výpočet tlaků").

Rám může mít několik podob podle zvolené metody výpočtu:

  • standardní (volba "počítat – Schmitt", "počítat – Chadeisson", "manuální iterace" nebo "automatická iterace")
  • zadat (při volbě "zadat" se v tabulce pro možnost "zadat průběhem" zadávají hodnoty modulu reakce podloží kh před a za konstrukcí. Pro možnost "zadat jako parametr zeminy" se modul kh zadává v rámu "Zeminy", v němž lze modul reakce podloží uvažovat buď jako lineární, nebo jako nelineární - křivka)
  • presiometr PMT (modul reakce podloží kh se zadává buď pomocí presiometrické zkoušky, nebo jako parametr zeminy v rámu "Zeminy". Dále se zadává metoda výpočtu - podle NF P 94-282 nebo podle Menarda)
  • čínské normy (metoda "m" - zadává se vodorovná deformace u dna jámy vb [mm] a velikost modulu u dna jámy A [MN/m3], volba zadat jako parametr zeminy – metoda "c", "k" nebo "m")

Rám "Modul kh" - volba "zadat průběhem"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.