0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vrstva o nulové mocnosti

  • ZADÁNÍ MOCNOSTI "0" m - generace modelu probíhá standardně, jen v daném bodě je mocnost vrstvy nulová. Výsledný model ale většinou neodpovídá skutečnosti.

Na obrázku je vytvořený model eroze pomocí nulových vrstev zemin nad střední sondou. Výsledek není realistický. Další možností zadání hloubky rozhraní vrstvy nebo rozhraní zadat neurčené.

Model eroze s nulovou mocností vrstev nad střední sondou

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.