Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Vrstva o nulové mocnosti

  • ZADÁNÍ MOCNOSTI "0" m - generace modelu probíhá standardně, jen v daném bodě je mocnost vrstvy nulová. Výsledný model ale většinou neodpovídá skutečnosti.

Na obrázku je vytvořený model eroze pomocí nulových vrstev zemin nad střední sondou. Výsledek není realistický. Další možností zadání hloubky rozhraní vrstvy nebo rozhraní zadat neurčené.

Model eroze s nulovou mocností vrstev nad střední sondou

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.