Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Seznam nastavení (šablon dat zkoušek)

Z dialogového okna "Seznam nastavení (šablon dat zkoušek)" se vybírá aktuální "Nastavení", podle kterého bude probíhat výpočet a posouzení příslušné úlohy, popř. "Sada šablon", která určuje podobu geologické dokumentace.

Seznam obsahuje dva typy nastavení/sad šablon:

  • základní, které jsou součástí dodávky programu a nelze je editovat ani mazat,
  • uživatelské, které si uživatel definuje sám.

Seznam je platný pro všechny programy GEO5, pouze některá Nastavení mohou být omezena na určitý program.

Pro přehlednost jsou v "Seznamu nastavení (šablon dat zkoušek)" viditelná jen Nastavení (Sady), která jsou označena v "Správci nastavení (šablon dat zkoušek)" jako viditelná. Při prvním spuštění programu je viditelnost Nastavení (Sad šablon) určena podle země určení, dále si program pamatuje změny zadané uživatelem.

Ve většině zemí stačí pro efektivní práci s programy GEO5 vytvořit jedno resp. několik "Nastavení" popř. "Sad šablon" - poté již stačí při řešení jednotlivých úloh zvolit příslušné Nastavení nebo Sadu šablon. Metody výpočtu, hodnoty koeficientů a metodiku posouzení dále není nutné zadávat, což vede k přehledné a zjednodušené práci s programem.

Dialogové okno "Seznam nastavení výpočtu"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.