Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Zatížení linií

Rám "Zatížení linií" obsahuje tabulku se seznamem zadaných zatížení linií. Každé zatížení linií je přiřazeno zatěžovacímu stavu a některé ze zadaných linií. Výběr zatěžovacího stavu se provádí nad tabulkou v rozbalitelném seznamu "Aktivní zatěžovací stav". Přidání zatížení se provádí v dialogovém okně "Nová zatížení linií". Program umožňuje zadání silových, deformačních nebo teplotních účinků.

Zadané zatížení linií lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

Program používá následný souřadný systém (znaménkovou konvenci).

Rám "Zatížení linií"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.