0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Zatížení linií

Rám "Zatížení linií" obsahuje tabulku se seznamem zadaných zatížení linií. Každé zatížení linií je přiřazeno zatěžovacímu stavu a některé ze zadaných linií. Výběr zatěžovacího stavu se provádí nad tabulkou v rozbalitelném seznamu "Aktivní zatěžovací stav". Přidání zatížení se provádí v dialogovém okně "Nová zatížení linií". Program umožňuje zadání silových, deformačních nebo teplotních účinků.

Zadané zatížení linií lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

Program používá následný souřadný systém (znaménkovou konvenci).

Rám "Zatížení linií"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.