Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Modul reakce podloží podle Chadeissona

R. Chadeisson (1961) odvodil na základě měření pažících konstrukcí v různých zeminách a výpočtu posunu konstrukce nutného k mobilizaci limitního pasivního tlaku graf pro určení modulu reakce podloží, který byl A. Monnetem (1994) vyjádřen následující rovnicí:

kde:

EI

- ohybová tuhost konstrukce [kNm2/m]

γ

- objemová tíha zeminy

Kp

- koeficient pasivního zemního tlaku [-]

K0

- koeficient tlaku zeminy v klidu [-]

- efektivní soudržnost zeminy [kPa]

A p

- součinitel vlivu koheze (1 - 15) [-]

Literatura:

K. J. Bakker, A. Bezuijen, W. Broere, E. A. Kwast: Geotechnical Aspects of Underground Construction in Soft Ground: Proceedings of the 5th International Symposium TC28. Amsterdam, the Netherlands, 15-17 June 2005. CRC Press, 2013, strana 616, ISBN: 0415889138, 9780415889131.

Monnet, A.: Module de réaction, coefficient de décompression, au sujet des paramètres utilisés dans la méthode de calcul élastoplastique, Revue française de Géotechnique, 65, 1994, strany 67 - 72.

Mitew, M.: Numerical analysis of displacements of a diaphragm wall. Warsaw University of Technology, Polsko.

N. M. ILIEŞ, T. A. HULPUȘ, A. POPA: Design of Anchored Walls: The Influence of Design Approaches and Design Methods. Technical University of Cluj Napoca, Faculty of Civil Engineering, Rumunsko, 2010.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.