0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Modul reakce podloží podle Chadeissona

R. Chadeisson (1961) odvodil na základě měření pažících konstrukcí v různých zeminách a výpočtu posunu konstrukce nutného k mobilizaci limitního pasivního tlaku graf pro určení modulu reakce podloží, který byl A. Monnetem (1994) vyjádřen následující rovnicí:

kde:

EI

- ohybová tuhost konstrukce [kNm2/m]

γ

- objemová tíha zeminy

Kp

- koeficient pasivního zemního tlaku [-]

K0

- koeficient tlaku zeminy v klidu [-]

- efektivní soudržnost zeminy [kPa]

A p

- součinitel vlivu koheze (1 - 15) [-]

Literatura:

K. J. Bakker, A. Bezuijen, W. Broere, E. A. Kwast: Geotechnical Aspects of Underground Construction in Soft Ground: Proceedings of the 5th International Symposium TC28. Amsterdam, the Netherlands, 15-17 June 2005. CRC Press, 2013, strana 616, ISBN: 0415889138, 9780415889131.

Monnet, A.: Module de réaction, coefficient de décompression, au sujet des paramètres utilisés dans la méthode de calcul élastoplastique, Revue française de Géotechnique, 65, 1994, strany 67 - 72.

Mitew, M.: Numerical analysis of displacements of a diaphragm wall. Warsaw University of Technology, Polsko.

N. M. ILIEŞ, T. A. HULPUȘ, A. POPA: Design of Anchored Walls: The Influence of Design Approaches and Design Methods. Technical University of Cluj Napoca, Faculty of Civil Engineering, Rumunsko, 2010.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.