0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Seznam veličin dimenzování

Pro výpočet dimenzování je nejprve nutné vybrat možnost "Počítat dimenzování" v rámu "Parametry dimenzování". Zobrazení hodnot pro dimenzování lze nastavit na nástrojové liště "Výsledky". Značení veličin (zejména indexů proměnných) se mění v závislosti na nastavení norem pro dimenzování betonových a ocelových konstrukcí v záložce "Materiály a normy".

Seznam veličin zobrazovaných programem pro dimenzování

Veličina

Jednotka

Popis

Moment Mdim1, min

[kNm/m]

Minimální dimenzační moment ve směru výztuže 1

Moment Mdim1, max

[kNm/m]

Maximální dimenzační moment ve směru výztuže 1

Moment Mdim2, min

[kNm/m]

Minimální dimenzační moment ve směru výztuže 2

Moment Mdim2, max

[kNm/m]

Maximální dimenzační moment ve směru výztuže 2

Plocha výztuže Au1

[mm2/m]

Plocha horní výztuže ve směru 1

Plocha výztuže Ab1

[mm2/m]

Plocha dolní výztuže ve směru 1

Plocha výztuže Au2

[mm2/m]

Plocha horní výztuže ve směru 2

Plocha výztuže Ab2

[mm2/m]

Plocha dolní výztuže ve směru 2

Stupeň vyztužení μh1

[%]

Stupeň vyztužení horní výztuže ve směru 1

Stupeň vyztužení μd1

[%]

Stupeň vyztužení dolní výztuže ve směru 1

Stupeň vyztužení μh2

[%]

Stupeň vyztužení horní výztuže ve směru 2

Stupeň vyztužení μd2

[%]

Stupeň vyztužení dolní výztuže ve směru 2

Posouvající síla VEd

[kN/m]

Dimenzační posouvající síla

Plocha výztuže Ab,nut

[mm2/m2]

Nutná plocha smykové výztuže

Posouvající síla VRd, c

[kN/m]

Únosnost průřezu na smyk bez smykové výztuže

Posouvající síla VRd, max

[kN/m]

Maximální únosnost průřezu na smyk

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.