Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Ovládací lišta - tisky a exporty

Ovládací lišta dialogových oken "Tisk a export dokumentu" a "Tisk a export pohledu" obsahuje následující ovládací prvky:

Ovládací lišta

Funkce ovládacích prvků jsou následující:

Uložit

Otevře dialogové okno "Uložit jako", ve kterém lze obrázek uložit jako soubor ve formátu *.PDF, *.RTF nebo *.TXT.

Tisk

Otevře systémové okno pro "Tisk".

Otevřít pro úpravy

Otevře textový editor (asociovaný v systému  Windows s příponou *.RTF), ve kterém lze stránku ručně upravovat.

Odeslat jako přílohu

Otevře dialogové okno poštovního klienta a přiloží obrázek jako přílohu ve formátu *.PDF.

Barevné schéma

Určuje styl zobrazení obrázku (barevně, odstíny šedi, černobíle).

Vzhled stránky

Otevře dialogové okno "Vzhled stránky", ve kterém lze nastavit parametry vzhledu stránky (velikost, okraje, orientaci).

Záhlaví a zápatí

Otevře dialogové okno "Záhlaví a zápatí", ve kterém lze  zadat hlavičku a patičku dokumentu.

Číslování stránek

Otevře dialogové okno "Číslování stránek", ve kterém lze nastavit parametry číslování stránek.

Pozn.: Prohlížení dokumentu provádíme posunem kolečka (kolébky) myši nebo uchopením posuvníku v pravé části okna.

Kopírovat

Zkopíruje vybraný obrázek (text) do schránky - parametry se nastavují v dialogovém okně "Možnosti", záložka "Kopie do schránky"

Vybrat vše

Vybere obsah celého dokumentu (texty i obrázky).

Zrušit výběr

Zruší celý výběr (obrázek, text)

Pozn.: V dokumentu lze označit (vybrat) libovolnou část textu. Výběr provedeme tažením a současným stlačením levého tlačítka myši tlačítkem.

Šířka stránky

Upraví velikost stránky na maximální šířku v dialogovém okně.

Dvě stránky

Upraví velikost stránek tak, aby byly v dialogovém okně zobrazeny dvě stránky.

Jedna stránka

Upraví velikost stránky tak, aby byla celá zobrazena v dialogovém okně.

Více stránek

Upraví velikost stránek tak, aby bylo v dialogovém okně zobrazeno více stránek.

Kniha

Zobrazí dokument ve formátu knihy.

Pozn.: Zvětšení /Zmenšení libovolné stránky stránky dokumentu provedeme posunem kolečka (kolébky) myši a současným stlačením tlačítka CTRL.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.