0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Základní data

V této části dialogového okna se volí základní parametry materiálu - objemová tíha a podmínka smyková pevnost, která může být popsána dvěma způsoby:

Související teorie je podrobně popsána v kapitole "Výpočet stability svahu".

Dialogové okno "Přidání nových zemin" - "Základní data"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.