0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Únosnost výztuhy na vytržení

Únosnost na vytržení ze zemního masivu se vypočte ze zadaných vlastností geovýztuhy a normálové síly působící kolmo na její plochu:

  • Standardním způsobem:

kde:

Tp

-

únosnost výztuhy na vytržení

L

-

délka výztuhy (od líce zdi ke konci)

Ci

-

součinitel interakce zeminy a geovýztuhy

σz

-

vertikální geostatické napětí

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

Poznámka: V programu "Redi-Rock Wall" se ve výpočtu únosnosti na vytržení zohledňuje součinitel korekce na vytržení α.

kde:

Tp

-

únosnost výztuhy na vytržení

L

-

délka výztuhy (od líce zdi ke konci)

λi

-

součinitel interakce zeminy a geovýztuhy

σz

-

vertikální geostatické napětí

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.