0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Geometrie

V rámu "Geometrie" se zadává tvar základu a sloupu. Zvolený tvar s grafickou nápovědou zadávaných hodnot se zobrazuje v levé části rámu. Hodnoty lze editovat buď v rámu vložením do zadávacích polí, nebo na desktopu pomocí aktivních kót.

Typ základu a jeho tloušťka se zadávají v rámu "Založení".

Program automaticky dopočítává vlastní tíhu základu a nadloží nad základem. Objemová tíha základu se zadává v rámu "Materiál". Je-li výpočet proveden podle mezních stavů, pak se vlastní hmotnost patky a hmotnost nadloží přenásobuje koeficienty zadávanými v záložce "Patky".

Program umožňuje export geometrie konstrukce ve formátu *.DXF.

Rám "Geometrie"

Tlačítko "Návrh rozměrů" otevírá dialogové okno "Návrh rozměrů základu", ve kterém lze pomocí programu spočítat rozměry základu. V dialogovém okně lze zadat únosnost základové půdy Rd, nebo zvolit možnost "dopočítat". V tomto případě dopočítá program rozměry základu s uvážením zadaných parametrů (zeminy, profil, vliv vody, štěrkopískový polštář, nastavení aj.).

Při odchodu z dialogového okna tlačítkem "OK" se navržené rozměry přenesou do rámu "Geometrie".

Dialogové okno "Návrh rozměrů základu"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.