Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Topologie

V záložce "Topologie" se zobrazí souřadnice bodů řezu a tabulka se zkouškami, které chceme v daném řezu zobrazit.

Do řezu umístíme zkoušky, které chceme na výkresu zobrazit.

Zkoušky se standardně promítají kolmo na řez, ale můžeme je vždy posunout. V tabulce zkoušek je zobrazeno staničení zkoušky (od prvního bodu řezu) a vzdálenost zkoušky od řezu.

Dále se definuje posun zkoušky pro vykreslení v řezu.

  • žádný - standardní volba, znamenající že zkouška se vykresluje ve skutečné nadmořské výšce - může se tedy v řezu zobrazit nad i pod terénem
  • na terén řezu - první bod zkoušky je promítnut na terén řezu
  • zadat - uživatel může definovat vlastní výškové umístění zkoušky v řezu

Záložka "Topologie"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.