0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Topologie

V záložce "Topologie" se zobrazí souřadnice bodů řezu a tabulka se zkouškami, které chceme v daném řezu zobrazit.

Do řezu umístíme zkoušky, které chceme na výkresu zobrazit.

Zkoušky se standardně promítají kolmo na řez, ale můžeme je vždy posunout. V tabulce zkoušek je zobrazeno staničení zkoušky (od prvního bodu řezu) a vzdálenost zkoušky od řezu.

Dále se definuje posun zkoušky pro vykreslení v řezu.

  • žádný - standardní volba, znamenající že zkouška se vykresluje ve skutečné nadmořské výšce - může se tedy v řezu zobrazit nad i pod terénem
  • na terén řezu - první bod zkoušky je promítnut na terén řezu
  • zadat - uživatel může definovat vlastní výškové umístění zkoušky v řezu

Záložka "Topologie"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.