Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Vlastní průběh

Vlastní průběh

Program umožňuje ruční zadání konstantní hodnoty tlaku od vody působící na smykovou plochu ps [kPa] a v tahové trhlině pt [kPa].

Vlastní hodnoty tlaku vody na smykové ploše a v tahové trhlině

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.