0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Import zkoušek CPT

Program "Pilota  CPT", "Patky CPT" a "Stratigrafie" umožňuje importovat výsledky zkoušek CPT v několika formátech.

Dialogové okno "Import CPT" obsahuje tabulku se seznamem importovaných zkoušek. V dialogovém okně se volí typ souboru.

*.txt, *.xlsx, *.csv, *.ods

-

obecná textová či tabulková data

*.spe

-

formát dat používaný v České a Slovenské Republice, původem z programu GeProDo

*.cpt

-

textový soubor standardizovaný především v Nizozemí (používaná například programy Geodelft M-Serie), ve kterém se zadávají nadmořské výšky jednotlivých bodů a hodnoty penetračního odporu (může obsahovat více CPT)

*.cpt

-

textový soubor Geotech AB CPT

*.cpt

-

textový soubor Gouda Geo CPT

*.cpt

-

textový soubor Hogentogler CPT

*.gef

-

GEF (Geotechnical Exchange Format) je obecný formát pro ukládání a přenášení geotechnických dat

Podrobné informace na : https://publicwiki.deltares.nl/display/STREAM/GEF-CPT

*.ags

-

formát pro přenos geotechnických parametrů používaný ve Velké Británii

Podrobné informace na : http://www.agsdataformat.com/datatransferv4/intro.php

*.GRU

-

formát dat používaný v Polsku

U textového formátu lze zvolit systém jednotek, ve kterých jsou data uložena. Program je při importu automaticky převede na formát jednotek používaný programem.

Pro správný výpočet je nutné zkoušku umístit do masívu - z tohoto důvodu se v okně zadává nadmořská výška původního terénu. Při importu se načte nadmořská výška počátku příslušné zkoušky a zkouška se umístí do masívu. Pokud nejsou nadmořské výšky zadány, umístí se počátek zkoušky automaticky na původní terén.

Pokud používáte nějaký standard zápisu CPT, který není programem podporován, kontaktujte nás na hotline@fine.cz - rádi ho v příští verzi zabudujeme.

Dialogové okno "Import" (statická penetrační zkouška)

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.