0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Tlakový kužel

Sklon tlakového kužele určuje, jak se přenáší síla z hřebu přes rozrušenou vrstvu. Tlakový kužel se uvažuje ve výpočtu smykové síly působíci na síť. Redukuje horizontální vzdálenost mezi hřeby a tím i šířku zeminového bloku. Redukcí vzniká lichoběžníkový tvar bloku, který se upravuje na obdelník o šířce lh,red.

Sklon θ se zadává na intervalu 30° až 80°. Poloměr kužele v horní části rcone je uvažován jako polovina délky podložky lw .

Vliv tlakového kužele

kde:

lh,red

-

redukovaná horizontální vzdálenost mezi hřeby

θ

-

sklon tlakového kužele

lh

-

horizontální vzdálenost mezi hřeby

t

-

tloušťka rozrušené vrstvy

rcone

-

poloměr tlakového kužele v horní části

lw

-

délka podložky pod hřebem

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.