0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Součinitel stlačitelnosti desítkový

V inženýrské praxi se občas používá pro vynesení napětí σef místo přirozeného logaritmu (základ e) logaritmus desítkový (základ 10). V tomto případě je zvykem značit součinitel stlačitelnosti s dolním indexem 10: C10. Protože platí:

je možné odvodit vztah mezi součiniteli stlačitelnosti C a C10:

Arnold Verruijt (Soil Mechanics) udává tyto hodnoty pro součinitele stlačitelnosti:

Zemina

C

C10

Písek

50 - 500

20 - 200

Silt

25 - 125

10 - 50

Jíl

10 - 100

4 - 40

Rašelina

2 - 25

1 - 10

Literatura:

Arnold Verruijt: Soil mechanics, Delft University of Technology, 2001, 2006, http://geo.verruijt.net/

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.