Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Koeficient výpočtu inflexního bodu

U klasických teorií se ze zadaného koeficientu kinf dopočte poloha inflexního bodu podle vztahu Linf = L/kinf. V tomto případě je koeficient kinf velice důležitým vstupním údajem, který zásadním způsobem ovlivňuje tvar a strmost poklesové kotliny. Velikost tohoto koeficientu závisí na průměrné zemině resp. hornině v nadloží - v literatuře jsou uváděny hodnoty kinf v rozmezí 2,1 - 4,0.

Na základě srovnávacích výpočtů metodou konečných prvků se doporučují tyto orientační hodnoty:

štěrkovité zeminy G1-G3

kinf = 3,5

písčité a štěrkovité zeminy S1-S5,G4,G5, horniny R5-R6

kinf = 3,0

jemnozrnné zeminy F1-F4

kinf = 2,5

jemnozrnné zeminy F5-F8

kinf = 2,1

Koeficient pro výpočet polohy inflexního bodu se zadává v rámu "Nastavení".

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.