Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

FIN EC

Instalace

Stáhněte si instalaci, upgrade nebo aktualizaci zakoupeného softwaru.

FIN EC Osobní Instalace

Verze: 2023
Datum: 29.11.2023

Osobní Instalace provede automatickou instalaci či aktualizaci programů FIN EC. Pokud máte zakoupenou poslední Edici (prostřednictvím Předplatného, Maintenance popř. Jednorázovým Upgrade), můžete ji okamžitě nainstalovat. Ostatní uživatelé získávají poslední verzi v rámci Edice, kterou mají zakoupenou.

Lokalizace

Nároky na hardware a software

Vyzkoušejte si práci s programy FIN EC

Bez výpočetních omezení a zdarma.