0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Součinitel únosnosti Nc

Součinitel Nc program dopočítává na základě následujícího grafu dle poměru délky piloty v zemině Z a průměru kruhové piloty 2R, popř. šířce čtvercové piloty B.

Graf pro určení součinitele Nc

Literatura:

NAVFAC DM 7.2, Foundation and Earth Structures, U.S. Department of the Navy, 1982, str. 196.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.