0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Tvar zdi

Rám "Tvar zdi" obsahuje tabulku se zadanými body zdi.

Obsah tabulky se liší dle zadaného "Způsobu zadání":

  • 2D - staničení - tabulka obsahuje jednotlivé body staničení zdi. Zde se zadávají výškové souřadnice vršku zdi a terénu u paty zdi. Body se zadávají textově pomocí tlačítka "Přidat".
  • 3D - zadání - v tomto režimu obsahuje tabulka jednotlivé body staničení zdi včetně jejich půdorysných souřadnic "X" a "Y". Souřadnice se získávají na základě křivky vytvořené pomocí tlačítka "Zadání půdorysu". V tomto případě lze upravit v tabulce pouze výškové souřadnice vršku a spodku zdi.

Pro 2D zadání lze i volit mezi standardním a komplexním modelem.

Při použití standardního modelu jednotlivé řady zdi (v rámu "Geometrie zdi") kopírují půdorysnou křivku zdi. Ta se zadává buď v "3D zadání" nebo pro "2D - staničení" v rámu "Panely".

Komplexní model umožňuje definovat vlastní poloměry zakřivení pro každou řadu a také zadávat kolmé rohy zdí.

Rám "Tvar zdi"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.