Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Hodnoty

V rámu "Hodnoty" lze definovat body (popř. styčníky) libovolně umístěné na ploše desky. Pro tyto styčníky (body) je možné zobrazit veličiny (průhyb, momenty, natočení) pro libovolný zatěžovací stav, nebo kombinaci ZS, příp. veličiny pro dimenzování (hodnoty nutných ploch výztuží spočtené podle normy zvolené v záložce "Materiály a normy".)

Rám obsahuje tabulku se seznamem zadaných bodů (styčníků). Přidání (editace) se provádí v dialogovém okně "Nové hodnoty". V dialogovém okně se zadává způsob zadání (bod, styčník), souřadnice a pro jaký zatěžovací stav, kombinaci nebo dimenzování mají být výsledky veličin zobrazeny. Hodnota v podepřeném styčníku udává reakci v podpoře.

Ve výpočtu dimenzování mohou být některé hodnoty veličin označeny znakem [*]. V tomto případě je nutná plocha výztuže navržena na minimální stupeň vyztužení. Je-li bod umístěn na hranici dvou makroprvků, program zobrazí dvě sady hodnot veličin pro dimenzování.

Styčníky (body) lze také zadat pomocí myši. Mód zadávání pomocí myši se určuje stisknutím tlačítek na vodorovné liště "Hodnoty". K dispozici jsou tyto módy:

  • Přidávat

Kliknutím levého tlačítka myši na desktop zadáme umístění styčníku (bodu).

  • Upravovat

Kliknutím levého tlačítka myši na již existující bod se otevře dialogové okno "Úprava vlastností hodnoty" a v něm lze upravit parametry.

  • Odstraňovat

Kliknutím levým tlačítkem myši na styčník (bod) se otevře dialogové okno na potvrzení smazání hodnoty - po potvrzení se hodnota smaže.

  • Vybírat

Kliknutím levým tlačítkem myši na styčník (bod) se vybraná hodnota zvýrazní. Současně se označí v seznamu v tabulce. Tímto způsobem lze editovat více styčníků (bodů) současně (například zadat pro skupinu hodnot shodnou kombinaci ZS).

Zadané hodnoty lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů. Hodnoty pro styčníky (body) v tabulce se zobrazují v pravé části rámu.

Rám "Hodnoty"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.