0

GEO5 Software

Stabilita svahu

Program je určen k výpočtu stability svahů obecně vrstevnatého zemního tělesa např. zářezy, náspy a kotvené opěrné konstrukce. Smyková plocha může být kruhová nebo polygonální a posuzována všemi standardními metodami.

Modul Stabilita Svahu - Proudění umožňuje stanovení pórových tlaků pomocí výpočtu ustáleného resp. neustáleného proudění metodou konečných prvků.

22 500 Kč Lokální licence
3 375 Kč Roční Maintenance
 • Program dostupný v balíčcích:

Vlastnosti programu

 • metody výpočtu Bishop, Fellenius (Petterson), Spencer, Morgenstern-Price, Sarma, Janbu, Šachuňanc, ITFM (čínské normy)
 • Materiálový model Mohr-Coulomb a Hoek-Brown
 • posouzení podle EN 1997-1 nebo klasickým způsobem (stupeň bezpečnosti, mezní stavy)
 • EN 1997 - možnost volby dílčích součinitelů podle Národních příloh
 • obecně vrstevnaté prostředí
 • zabudovaná databáze zemin podle ČSN 73 1001
 • optimalizace kruhové i polygonální smykové plochy
 • libovolné množství svislých i vodorovných přitížení
 • libovolné množství kotev
 • možnost modelování vody různým způsobem (HPV, koeficient Ru, pórový tlak, HPV a sání, prudké snížení HPV)
 • možnost postupného budování svahu v rámci jedné úlohy (fáze budování)
 • jednoduché modelování tuhých těles
 • možnost simulace účinků zemětřesení
 • možnosti omezení optimalizace smykové plochy
 • možnost zadání foliace zemin
 • možnost zadat do výpočtu geovýztuhy
 • výpočet v efektivních i totálních parametrech zemin
 • možnost postupného budování svahu v rámci jedné úlohy (fáze budování)
 • možnosti omezení optimalizace smykové plochy
 • výpočet podle teorie mezních stavů i stupně bezpečnosti
 • import a export dat ve formátu DWG, DXF
 • export do formátu IFC - podpora BIM

Další výhody

22 500 Kč Lokální licence
3 375 Kč Roční Maintenance
 • Program dostupný v balíčcích:

Výukové materiály

Ukázka výstupu z programu Stabilita svahu

GEO5 Stabilita svahu - Ukázka výstupního dokumentu

Výhody výstupního dokumentu GEO5

 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Možnost přidat neomezeně obrázků
 • Základní úpravy obrázků
 • Aktualizace obrázků při změně dat

Novinky v GEO5 2023

GEO5 2023
 • Mobilní aplikace na sběr dat
 • Mračno bodů - Nový Program
 • Model Hoek Brown
  (Stabilita svahu)
 • Možnost vložení fází budování
  (všechny programy)

GEO5 šetří Váš čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.