0

GEO5 Software

Stabilita svahu

Program je určen k výpočtu stability svahů obecně vrstevnatého zemního tělesa např. zářezy, náspy a kotvené opěrné konstrukce. Smyková plocha může být kruhová nebo polygonální a posuzována všemi standardními metodami.

Modul Stabilita Svahu - Proudění umožňuje stanovení pórových tlaků pomocí výpočtu ustáleného resp. neustáleného proudění metodou konečných prvků.

24 375 Kč Lokální licence
3 656 Kč Roční Maintenance
 • Program dostupný v balíčcích:

Vlastnosti programu

 • Metody výpočtu Bishop, Fellenius (Petterson), Spencer, Morgenstern-Price, Sarma, Janbu, Šachuňanc, ITFM (čínské normy)
 • Materiálový model Mohr-Coulomb a Hoek-Brown
 • Posouzení podle EN 1997-1 nebo klasickým způsobem (stupeň bezpečnosti, mezní stavy)
 • EN 1997 - možnost volby dílčích součinitelů podle Národních příloh
 • EN 1997 - výpočet podle všech návrhových přístupů, uvažování návrhových situací
 • Obecně vrstevnaté prostředí
 • Zabudovaná databáze zemin podle ČSN 73 1001
 • Optimalizace kruhové i polygonální smykové plochy
 • Libovolné množství svislých i vodorovných přitížení
 • Libovolné množství kotev
 • Možnost modelování vody různým způsobem (HPV, koeficient Ru, pórový tlak, HPV a sání, prudké snížení HPV)
 • Možnost postupného budování svahu v rámci jedné úlohy (fáze budování)
 • Jednoduché modelování tuhých těles
 • Možnost simulace účinků zemětřesení
 • Možnosti omezení optimalizace smykové plochy
 • Možnost zadání foliace zemin
 • Možnost zadat do výpočtu geovýztuhy
 • Výpočet v efektivních i totálních parametrech zemin
 • Možnost postupného budování svahu v rámci jedné úlohy (fáze budování)
 • Možnosti omezení optimalizace smykové plochy
 • Výpočet podle teorie mezních stavů i stupně bezpečnosti
 • Import a export dat ve formátu DWG, DXF
 • Export do formátu IFC - podpora BIM

Další výhody

24 375 Kč Lokální licence
3 656 Kč Roční Maintenance
 • Program dostupný v balíčcích:

Výukové materiály

Ukázka výstupu z programu Stabilita svahu

GEO5 Stabilita svahu - Ukázka výstupního dokumentu

Výhody výstupního dokumentu GEO5

 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Možnost přidat neomezeně obrázků
 • Základní úpravy obrázků
 • Aktualizace obrázků při změně dat

Novinky v GEO5 2024

GEO5 2024
 • Nový program Laboratoř
 • Cloud Connection
 • Hoek-Brown model (FEM)
 • Velkoformátové tiskové výstupy (Stratigrafie)
 • IFC - nové zadávání uživatelských dat

GEO5 šetří Váš čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.