Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Stabilita svahu

Program je určen k výpočtu stability svahů obecně vrstevnatého zemního tělesa. Smyková plocha může být kruhová (Bishopova, Pettersonova, resp. Spencerova metoda) nebo polygonální (Sarmova metoda, resp. Spencerova). Program lze využít k výpočtu stability např. zářezů, náspů a kotvených opěrných konstrukcí.

Modul Stabilita Svahu - Proudění umožňuje stanovení pórových tlaků pomocí výpočtu ustáleného resp. neustáleného proudění metodou konečných prvků.

22 500 Kč Cena licence
+ 3 375 Kč Roční Maintenance
 • Program dostupný v balíčcích:
9 000 Kč Ročně
 • Program dostupný v balíčcích:

Vlastnosti programu

 • metody výpočtu Bishop, Fellenius (Petterson), Spencer, Morgenstern-Price, Sarma, Janbu, Šachuňanc, ITFM (čínské normy)
 • Materiálový model Mohr-Coulomb a Hoek-Brown
 • posouzení podle EN 1997-1 nebo klasickým způsobem (stupeň bezpečnosti, mezní stavy)
 • EN 1997 - možnost volby dílčích součinitelů podle Národních příloh
 • EN 1997 - výpočet podle všech návrhových přístupů, uvažování návrhových situací
 • obecně vrstevnaté prostředí
 • zabudovaná databáze zemin podle ČSN 73 1001
 • optimalizace kruhové i polygonální smykové plochy
 • libovolné množství svislých i vodorovných přitížení
 • libovolné množství kotev
 • možnost modelování vody různým způsobem (HPV, koeficient Ru, pórový tlak, HPV a sání, prudké snížení HPV)
 • Rapid draw down analysis, tensile cracks
 • možnost postupného budování svahu v rámci jedné úlohy (fáze budování)
 • jednoduché modelování tuhých těles
 • možnost simulace účinků zemětřesení
 • možnosti omezení optimalizace smykové plochy
 • možnost zadání foliace zemin
 • možnost zadat do výpočtu geovýztuhy
 • výpočet v efektivních i totálních parametrech zemin
 • možnost postupného budování svahu v rámci jedné úlohy (fáze budování)
 • možnosti omezení optimalizace smykové plochy
 • výpočet podle teorie mezních stavů i stupně bezpečnosti
 • import a export dat ve formátu DWG, DXF
 • BIM-compatible export via the IFC interface

Další výhody

22 500 Kč Cena licence
+ 3 375 Kč Roční Maintenance
 • Program dostupný v balíčcích:
9 000 Kč Ročně
 • Program dostupný v balíčcích:

Výukové materiály

Ukázka výstupu z programu Stabilita svahu

GEO5 Stabilita svahu - Ukázka výstupního dokumentu

Výhody výstupního dokumentu GEO5

 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Možnost přidat neomezeně obrázků
 • Základní úpravy obrázků
 • Aktualizace obrázků při změně dat

Novinky v GEO5 2023

GEO5 2023
 • Mobilní aplikace na sběr dat
 • Mračno bodů - Nový Program
 • Model Hoek Brown
  (Stabilita svahu)
 • Možnost vložení fází budování
  (všechny programy)

GEO5 šetří Váš čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.