Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Stabilita svahu

Program je určen k výpočtu stability svahů obecně vrstevnatého zemního tělesa. Smyková plocha může být kruhová (Bishopova, Pettersonova, resp. Spencerova metoda) nebo polygonální (Sarmova metoda, resp. Spencerova). Program lze využít k výpočtu stability např. zářezů, náspů a kotvených opěrných konstrukcí.

Modul Stabilita Svahu - Proudění umožňuje stanovení pórových tlaků pomocí výpočtu ustáleného resp. neustáleného proudění metodou konečných prvků.

 • Program dostupný v balíčcích:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Vlastnosti programu

 • posouzení podle EN 1997-1 nebo klasickým způsobem (stupeň bezpečnosti, mezní stavy)
 • EN 1997 - možnost volby dílčích součinitelů podle Národních příloh
 • EN 1997 - výpočet podle všech návrhových přístupů, uvažování návrhových situací
 • obecně vrstevnaté prostředí
 • zabudovaná databáze zemin podle ČSN 73 1001
 • možnost postupného budování svahu v rámci jedné úlohy (fáze budování)
 • možnost modelování vody různým způsobem (HPV, koeficient Ru, pórový tlak, HPV a sání, prudké snížení HPV)
 • možnost počítat s vodou nad povrchem terénu
 • libovolné množství kotev
 • libovolné množství svislých i vodorovných přitížení
 • jednoduché modelování tuhých těles
 • možnost simulace účinků zemětřesení
 • možnost zadání foliace zemin
 • optimalizace kruhové i polygonální smykové plochy
 • iterace kruhové plochy podle sítě
 • výpočet podle teorie mezních stavů i stupně bezpečnosti
 • možnost zadat do výpočtu geovýztuhy
 • výpočet v efektivních i totálních parametrech zemin
 • možnosti omezení optimalizace smykové plochy
 • metody výpočtu Bishop, Fellenius (Petterson), Spencer, Morgenstern-Price, Sarma, Janbu, Šachuňanc, ITFM (čínské normy)
 • tisk optimalizovaných ploch
 • Import a export dat ve formátu DWG, DXF

Další výhody

Výukové materiály

Novinky v GEO5 2022

GEO5 2022
 • Geotechnický BIM v programech GEO5
 • Nový typ modelování kotev
  (MKP)
 • Analýza únosnosti pilot podle německé normy EA-Pfähle
  (Pilota)
 • Únosnost pilot podle De Beerovy metody podle NBN EN1997-1 ANB
  (Pilota CPT)
 • Znázornění zatížení a pružin
  (Skupina pilot)
 • Slovenská a nizozemská lokalizace

Ukázka výstupu z programu Stabilita svahu

GEO5 Stabilita svahu - Ukázka výstupního dokumentu

Výhody výstupního dokumentu GEO5

 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Možnost přidat neomezeně obrázků
 • Základní úpravy obrázků
 • Aktualizace obrázků při změně dat

GEO5 šetří Váš čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.