0

GEO5 software

Geotechnický BIM

GEO5 a BIM

GEO5 vidí v technologii BIM jednoznačnou budoucnost a plně se jí věnuje. V našem pojetí jsou základem práce pode BIM tři následující body:

1. Způsob práce – elektronické ukládání a zpracování veškerých dat a modelů po dobu celého života konstrukce

2. Komunikace – možnost tato data předávat mezi programy pracující s technologií BIM

3. 4D model – modelování konstrukce ve 3D a zároveň modelování postupných změn v čase

GEO5 2022 a geotechnický BIM

Způsob práce

Základním požadavkem práce je, že všechna data jsou uchovávána v programu, neztrácí se a jsou kdykoliv k dispozici. Je zřejmé z jakých předpokladů se vycházelo při jejich vytvoření, jaká byla přijata zjednodušení a jaká byla interpretace naměřených dat.

Základním článkem našeho přístupu k BIM je program Stratigrafie, na něj pak navazují ostatní programy. V programu začínáme sběrem informací o lokalitě až k vytvoření 3D modelu. Následně jsou získané modely a parametry zemin použity pro geotechnické výpočty a modelování horní stavby.

Komunikace

GEO5 umožňuje:

– Export IFC modelů s možností exportu a definice uživatelských dat

– Import a export tabulek a textových souborů na mnoha úrovních

– Načítání dat a objektů vytvořených v jiných programech (DXF, DWG, LandXML)

– Používání standardů AGS, SEP3

Export IFC v programech GEO5

4D model

Základem modelování BIM je vytvoření 3D modelu podloží s kterým se pak dále pracuje. V rámci jednotlivých fází budování lze modelovat zemní úpravy a nahrávat objekty – stavby. Jednotlivé programy pak umožňují modelovat historii výstavby.

Modelování zemních úprav v programu GEO5 Stratigrafie

Více názorů

Vyzkoušejte si práci s programy GEO5

Aktivujte si zdarma 14denní zkušební verzi bez výpočetních omezení.