Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 software

Geotechnický BIM

GEO5 a BIM

GEO5 vidí v technologii BIM jednoznačnou budoucnost a plně se jí věnuje. V našem pojetí jsou základem práce pode BIM tři následující body:

1. Způsob práce – elektronické ukládání a zpracování veškerých dat a modelů po dobu celého života konstrukce

2. Komunikace – možnost tato data předávat mezi programy pracující s technologií BIM

3. 4D model – modelování konstrukce ve 3D a zároveň modelování postupných změn v čase

GEO5 2022 a geotechnický BIM

Způsob práce

Základním požadavkem práce je, že všechna data jsou uchovávána v programu, neztrácí se a jsou kdykoliv k dispozici. Je zřejmé z jakých předpokladů se vycházelo při jejich vytvoření, jaká byla přijata zjednodušení a jaká byla interpretace naměřených dat.

Základním článkem našeho přístupu k BIM je program Stratigrafie, na něj pak navazují ostatní programy. V programu začínáme sběrem informací o lokalitě až k vytvoření 3D modelu. Následně jsou získané modely a parametry zemin použity pro geotechnické výpočty a modelování horní stavby.

Komunikace

GEO5 umožňuje:

– Export IFC modelů s možností exportu a definice uživatelských dat

– Import a export tabulek a textových souborů na mnoha úrovních

– Načítání dat a objektů vytvořených v jiných programech (DXF, DWG, LandXML)

– Používání standardů AGS, SEP3

Export IFC v programech GEO5

4D model

Základem modelování BIM je vytvoření 3D modelu podloží s kterým se pak dále pracuje. V rámci jednotlivých fází budování lze modelovat zemní úpravy a nahrávat objekty – stavby. Jednotlivé programy pak umožňují modelovat historii výstavby.

Modelování zemních úprav v programu GEO5 Stratigrafie

Více názorů

Vyzkoušejte si práci s programy GEO5

Aktivujte si zdarma 14denní zkušební verzi bez výpočetních omezení.