Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Posouzení podle mezních stavů

Při posouzení podle mezních stavů lze zadávat v nastavení výpočtu jednotlivé hodnoty výpočtových součinitelů.

Program provede posouzení tlačené piloty:

kde:

Rc

-

svislá únosnost tlačené piloty

Rb

-

únosnost piloty v patě

Rs

-

únosnost piloty na plášti

γb

-

součinitel redukce odporu na patě

γs

-

součinitel redukce odporu na plášti

Vd

-

extrémní svislá síla

Wp

-

vlastní tíha piloty

Pro taženou pilotu je provedeno následující posouzení:

kde:

Rsdt

-

únosnost tažené piloty

Rs

-

únosnost piloty na plášti

γst

-

součinitel redukce únosnosti tažené piloty

Vd

-

extrémní tahová síla

Wp

-

vlastní tíha piloty

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.