0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Posouzení podle mezních stavů

Při posouzení podle mezních stavů lze zadávat v nastavení výpočtu jednotlivé hodnoty výpočtových součinitelů.

Program provede posouzení tlačené piloty:

kde:

Rc

-

svislá únosnost tlačené piloty

Rb

-

únosnost piloty v patě

Rs

-

únosnost piloty na plášti

γb

-

součinitel redukce odporu na patě

γs

-

součinitel redukce odporu na plášti

Vd

-

extrémní svislá síla

Wp

-

vlastní tíha piloty

Pro taženou pilotu je provedeno následující posouzení:

kde:

Rsdt

-

únosnost tažené piloty

Rs

-

únosnost piloty na plášti

γst

-

součinitel redukce únosnosti tažené piloty

Vd

-

extrémní tahová síla

Wp

-

vlastní tíha piloty

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.