0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Obecný tvar skupiny pilot

Zadání obecného tvaru skupiny pilot v nové úloze

Program umožňuje zadat obecný tvar skupiny pilot dvěma způsoby:

1. Zadání obecného tvaru skupiny pilot pomocí bodů

Stisknutí ikony pro vytvoření obecného tvaru skupiny pilot na vodorovné liště, program smaže desktop. Minimální počet zadaných pilot ve skupině jsou 3 (v případě zadání menšího počtu pilot se v rámu zobrazuje chybové hlášení).

Rám "Konstrukce" - nová úloha

Pomocí tlačítka "Přidat", které otevírá dialogové okno "Nový bod" se zadávají souřadnice umístění středů pilot ve skupině (lze použít grafické zadávání kliknutím na desktopu pomocí kurzoru myši).

Rám "Konstrukce" - zadání obecného tvaru umístění skupiny pilot pomocí bodů

Zadané body se zapisují do tabulky a lze je dál editovat a mazat pomocí tlačítek "Editovat" a "Odstranit", nebo opět přímo kliknutím na desktopu pomocí kurzoru myši. Jednotlivé body lze posouvat přímo na desktopu pomocí kurzoru myši po kliknutí na speciální ikonu .

Rám "Konstrukce" - editace bodů

Minimální počet pilot ve skupině jsou 3. V případě nesprávného zadání (překročení maximální osové vzdálenosti pilot, překrývání pilot) program kontroluje geometrii a upozorní uživatele na chybu. V takovém případě je nutné upravit schéma umístění skupiny pilot.

Rám "Konstrukce" - chybová hlášení při zadávání skupiny pilot

2. Zadání obecného tvaru skupiny pilot pomocí generátoru obecného tvaru

Konstrukci zadanou pomocí schématu konstrukce a rozměrů konstrukce lze stisknutím tlačítka "Geometrie konstrukce" převzít do zadávání obecného tvaru skupiny pilot. S nově vygenerovanými body lze poté dále pracovat a vygenerovaný tvar skupiny pilot upravit.

Rám "Konstrukce" - zadání obecného schematu skupiny pilot pomocí generátoru obecného tvaru

Vzhled rámu se poté změní jako v prvním případě zadání obecného tvaru skupiny pilot. Dále lze tedy s kresbou umístění pilot pracovat úplně stejně, jak bylo již výše popsáno.

Rám "Konstrukce" - vzhled rámu po generovaní obecného tvaru

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.