0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Kopie a vložení 2D přiřazení

Geoschránka umožňuje předávat 2D přiřazení.

Při kopírování jsou do Geoschránky vloženy plochy jakožto polygony spolu s přiřazenými zeminami.

Vložení 2D přiřazení probíhá v následujícím okně:

Vkládání přiřazení z Geoschránky

V tomto okně je možno upřesnit, která 2D přiřazení zemin budou vložena (sloupec "Vložit"). Lze je libovolně posouvat. V okně vidíme náhled se zvýrazněnými plochami, do kterých bude provedeno přiřazení. Dále je zde informace o nově přiřazené zemině. Přiřazovaná plocha změní v datech přiřazení všech ploch, které v ní zcela leží.

Pokud některé přiřazované zeminy nejsou v datech v seznamu zemin, jsou do nich přidána.

Vlastní vložení a tím i změna dat proběhne až stisknutím tlačítka "Vložit".

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.