Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Kopie a vložení 2D přiřazení

Geoschránka umožňuje předávat 2D přiřazení.

Při kopírování jsou do Geoschránky vloženy plochy jakožto polygony spolu s přiřazenými zeminami.

Vložení 2D přiřazení probíhá v následujícím okně:

Vkládání přiřazení z Geoschránky

V tomto okně je možno upřesnit, která 2D přiřazení zemin budou vložena (sloupec "Vložit"). Lze je libovolně posouvat. V okně vidíme náhled se zvýrazněnými plochami, do kterých bude provedeno přiřazení. Dále je zde informace o nově přiřazené zemině. Přiřazovaná plocha změní v datech přiřazení všech ploch, které v ní zcela leží.

Pokud některé přiřazované zeminy nejsou v datech v seznamu zemin, jsou do nich přidána.

Vlastní vložení a tím i změna dat proběhne až stisknutím tlačítka "Vložit".

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.