0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Konstrukce

V rámu "Konstrukce" se volí typ konstrukce - osamělá pilota nebo skupina pilot. V tomto rámu se také zadávají hodnoty zatížení - výpočtová a normová hodnota. Pro výpočet vlastní únosnosti se uvažuje výpočtové zatížení, výpočet sedání se provádí pro normové hodnoty, u postupu podle normy NEN pro oba druhy zatížení (stav 1B a 2).

Pro metodu výpočtu NBN EN1997-1 ANB se zadává rozměr staveniště. Z toho je následně určena hustota CPT a velikosti korelačních součinitelů ξ3 a ξ4.

Program umožňuje export geometrie konstrukce ve formátu *.DXF. 

Rám "Konstrukce" - osamělá pilota

Pokud je v rámu "Nastavení" nastavena možnost "Uvažovat vliv negativního plášťového tření", pak lze v rámu "HPV + NSF" zadávat také přitížení povrchu

Rám "Konstrukce" - osamělá pilota (vliv NSF)

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.