Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Plastová stětovnice (vinyl)

Pro plastovou štětovnici se v dialogovém okně zadává:

  • Název průřezu (defaultně je zadán programem, zaškrtnutím tlačítka "Vlastní" lze volit vlastní název)
  • Délka úseku l
  • Typ průřezu - vybírá se v dialogovém okně "Katalog průřezů" (dialogové okno se otevírá pomocí tlačítka "Katalog")

Katalog průřezů obsahuje vinylové štětovnice od určitého výrobce (viz níže - literatura). Pokud používáte jiný typ výrobků, kontaktujte nás (hotline@fine.cz), rádi ho zařadíme do našeho katalogu v programu.

Zadání parametrů - plastová štětovnice

Plastové štětovnice jsou ohybově měkké a vykazují značné deformace v porovnání s ocelovými resp. betonovými konstrukcemi. Standardní metoda výpočtu modulu reakce podloží podle Schmitta není pro výpočet plastových štětovnic vhodná a dává nereálné výsledky. Program proto automaticky přepne tuto metodu na metodu "Vinyl", kdy modul reakce podloží je počítán z oedometrického modulu zeminy vztahem kh = 2/3 Eoed.

Ostatní metody výpočtu modulu reakce podloží jsou stejné jako u ostatních typů průřezů.

V rámu "Dimenzování" lze provést posouzení únosnosti plastových štětovnic.

Literatura:

Štětovnice zařazené v katalogu

  • Katalog firmy Everlast Synthetic Products, LLC - dostupný na https://everlastseawalls.com/seawall-products/vinyl-sheet-piling

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.