Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

CTE DB SE-C

Toto řešení vychází ze španělské normy CTE DB SE-C, která určuje únosnost základové půdy vztahem:

přičemž:

pro d < 2,0 m:

pro H ≤ 0,1V:

kde:

cu

-

totální soudržnost zeminy

bef

-

efektivní šířka základu

lef

-

efektivní délka základu

d

-

hloubka základové spáry

H

-

celková vodorovná složka zatížení

V

-

svislá složka zatížení

γ1

-

objemová tíha zeminy nad základovou spárou

q0

-

ekvivalentní rovnoměrné zatížení zohledňující vliv hloubky založení základu

Literatura:

CTE DB SE-C

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.