0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Měření

Rám "Měření" obsahuje tabulku se seznamem zadaných měření. Přidání měření se provádí v dialogovém okně "Nové měření". Zadané měření lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

Zadaná měření nemají žádný vliv na výpočet - jejich zadání do programu však bylo vynuceno potřebami praxe. Po vyražení první části sekvenčního tunelu je vhodné zadat naměřené hodnoty ze stavby do programu a zpětně zadat vstupní parametry výrubu tak, aby spočtené a naměřené deformace byly shodné. Praktické zkušenosti ukazují, že takto získané hodnoty vstupních veličin (např. koeficient ztráty objemu) jsou platné i pro další fáze.

Rám "Měření"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.