Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Měření

Rám "Měření" obsahuje tabulku se seznamem zadaných měření. Přidání měření se provádí v dialogovém okně "Nové měření". Zadané měření lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

Zadaná měření nemají žádný vliv na výpočet - jejich zadání do programu však bylo vynuceno potřebami praxe. Po vyražení první části sekvenčního tunelu je vhodné zadat naměřené hodnoty ze stavby do programu a zpětně zadat vstupní parametry výrubu tak, aby spočtené a naměřené deformace byly shodné. Praktické zkušenosti ukazují, že takto získané hodnoty vstupních veličin (např. koeficient ztráty objemu) jsou platné i pro další fáze.

Rám "Měření"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.