Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Voda

V programu jsou tři možnosti zadání podzemní vody:

  • Zadává se hladina podzemní vody jako průběžné rozhraní pod i nad terén. V tomto případě se automaticky dopočítává objemová tíha zeminy pod hladinou vody.
  • Hodnoty pórového napětí se zadávají v izoliních. Zadávání je shodné jako zadávání rozhraní. Hodnoty pórového napětí se zadávají v tabulce "Seznam rozhraní" v levé dolní části obrazovky. Hodnoty mezi izoliniemi se ve výpočtu lineárně interpolují.
  • Koeficient pórového tlaku ru udává poměr mezi pórovým napětím a geostatickým napětím v zemině. Hodnoty koeficientu ru se zadávají v izoliních. První izolinie je vždy totožná s terénem. Ostatní izolinie se zadávají stejně jako rozhraní terénu. Hodnoty se zadávají v tabulce „Seznam rozhraní“ v levé dolní části obrazovky. Hodnoty mezi izoliniemi se ve výpočtu lineárně interpolují.

Při zadání hodnot pórových napětí resp. koeficientů ru se objemová tíha v celém masivu uvažuje zadanou hodnotou objemové tíhy γ bez ohledu na velikost zadaných  ru, nebo pórového napětí.

Nejjednodušší kontrolou správnosti zadání vlivu vody, je zobrazení pórových napětí ve výstupním okně.

Zadaná rozhraní vody lze kopírovat v rámci všech 2D programů GEO5 pomocí "Geoschránky".

Zobrazení pórových napětí

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.