0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Voda

V programu jsou tři možnosti zadání podzemní vody:

  • Zadává se hladina podzemní vody jako průběžné rozhraní pod i nad terén. V tomto případě se automaticky dopočítává objemová tíha zeminy pod hladinou vody.
  • Hodnoty pórového napětí se zadávají v izoliních. Zadávání je shodné jako zadávání rozhraní. Hodnoty pórového napětí se zadávají v tabulce "Seznam rozhraní" v levé dolní části obrazovky. Hodnoty mezi izoliniemi se ve výpočtu lineárně interpolují.
  • Koeficient pórového tlaku ru udává poměr mezi pórovým napětím a geostatickým napětím v zemině. Hodnoty koeficientu ru se zadávají v izoliních. První izolinie je vždy totožná s terénem. Ostatní izolinie se zadávají stejně jako rozhraní terénu. Hodnoty se zadávají v tabulce „Seznam rozhraní“ v levé dolní části obrazovky. Hodnoty mezi izoliniemi se ve výpočtu lineárně interpolují.

Při zadání hodnot pórových napětí resp. koeficientů ru se objemová tíha v celém masivu uvažuje zadanou hodnotou objemové tíhy γ bez ohledu na velikost zadaných  ru, nebo pórového napětí.

Nejjednodušší kontrolou správnosti zadání vlivu vody, je zobrazení pórových napětí ve výstupním okně.

Zadaná rozhraní vody lze kopírovat v rámci všech 2D programů GEO5 pomocí "Geoschránky".

Zobrazení pórových napětí

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.