0

FIN EC

Zatížení

Zatížení konstrukce

Program slouží ke stanovení zatížení na stavební konstrukce v souladu s normami EN 1991-1-1, EN 1991-1-2, EN 1991-1-3 a EN 1991-1-4. Pomocí programu Zatížení je možné sestavit přehledné protokoly pro stálá a proměnná zatížení, zatížení sněhem a větrem. Program obsahuje rozsáhlou databázi stavebních materiálů, průřezů a proměnných zatížení. Protokoly obsahují obrázky (například tvar zatížení sněhem, oblasti zatížení větrem na střeše), které usnadňují orientaci v dokumentu. Údaje z protokolů sestavených v tomto programu lze využít například při modelování konstrukcí v programech Fin 2D a Fin 3D.

Teplotní zatížení

Program Parametrická teplotní křivka zjednodušuje práci při požárním posuzování konstrukcí. Na základě zadané topologie požárního úseku vypočítá průběh parametrické teplotní křivky, která může být použita při posouzení ocelových a betonových konstrukcí v programech Ocel požár a Beton požár. Průběh křivky je počítán na základě množství požárního zatížení v úseku a na rozdíl od jiných teplotních křivek tedy teplota od určitého bodu opět klesá. Tento program je nabízen zdarma jako freeware.

FIN EC šetří čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si práci s programy

Bez výpočetních omezení a zdarma.