Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

FIN EC

Zatížení

Programy slouží ke stanovení zatížení na stavební konstrukce pro stálá a proměnná zatížení, zatížení sněhem a větrem.

Programy ke stanovení zatížení

Programy slouží ke stanovení zatížení na stavební konstrukce v souladu s normami EN 1991-1-1, EN 1991-1-2, EN 1991-1-3 a EN 1991-1-4.

Pomocí programu Zatížení je možné sestavit přehledné protokoly pro stálá a proměnná zatížení, zatížení sněhem a větrem. Program obsahuje rozsáhlou databázi stavebních materiálů, průřezů a proměnných zatížení. Protokoly obsahují obrázky (například tvar zatížení sněhem, oblasti zatížení větrem na střeše), které usnadňují orientaci v dokumentu. Údaje z protokolů sestavených v tomto programu lze využít například při modelování konstrukcí v programech Fin 2D a Fin 3D.

Program Parametrická teplotní křivka zjednodušuje práci při požárním posuzování konstrukcí. Na základě zadané topologie požárního úseku vypočítá průběh parametrické teplotní křivky, která může být použita při posouzení ocelových a betonových konstrukcí v programech Ocel požár a Beton požár. Průběh křivky je počítán na základě množství požárního zatížení v úseku a na rozdíl od jiných teplotních křivek tedy teplota od určitého bodu opět klesá. Tento program je nabízen zdarma jako freeware.

Příbuzné programy:

Vyzkoušejte si programy FIN EC. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.