Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Výpočet podle teorie Janbu

Je založen na principech nelineárního pružného přetvoření, kdy závislost mezi přetvořením a napětím je popsána funkcí dvou bezrozměrných parametrů jedinečných pro každý typ zeminy - exponentu napětí j a Janbuova modulu m. Rovnice pro sedání se získají vyjádřením přetvoření ε z definice tečného modulu deformace Et a následnou integrací. Program umožňuje výpočet sedání pro tyto typy zemin:

Literatura:

Method of settlement computation for various types of soils, Soil Mechanics and foundation engineering, Springer, 7 (3), 1970, str, 201-206.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.