0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Geometrie

V rámu "Geometrie" se volí typ průřezu pro vyztužení mikropiloty:

  • ocelová trubka
  • ocelová tyč

Pro ocelovou trubku se zadává průřez (svařovaný, válcovaný).

Zvolený tvar s grafickou nápovědou zadávaných hodnot se zobrazuje v levé části rámu. Průřez mikropiloty se volí v dialogových oknech, které se otevírají pomocí tlačítek "Zadej svařovaný" a "Zadej válcovaný" (pro válcované průřezy se výběr provádí z katalogu v dialogovém okně). V dialogovém okně je možné zapnout informační okno, ve kterém se zobrazí podrobný popis dat zvoleného profilu. Po volbě průřezu mikropiloty je možná editace zvolených dat.

Pro ocelovou tyč lze vybrat průřez z dostupného katalogu, případně definovat uživatelský průřez zadáním průměru nebo plochy.

V pravé části rámu se zadávají základní geometrická data:

  • Volná délka mikropiloty (uvažuje se vzdálenost hlavy mikropiloty od začátku kořene)
  • Délka kořene
  • Průměr kořene
  • Sklon mikropiloty (rozsah -60° až 60° od svislé, kladná hodnota je odklon kořene proti směru hodinkových ručiček)
  • Vysazení (ukončení mikropiloty nad povrchem terénu (rozsah 0 až 10 m)

Program umožňuje export geometrie konstrukce ve formátu *.DXF.

Rám "Geometrie"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.