0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

3D konstrukce

Mód "3D Konstrukce" programu "RediRock zeď", umožňuje vytvoření 3D modelu celé zdi. Při přepnutí režimu "Konstrukce 3D" v rámu "Nastavení" se změní pravá lišta programu.

Lišta obsahuje tyto rámy:

- Bloky - obsahuje seznam bloků od výrobce Redi-Rock

- Typy Výztuh - obsahuje seznam výztuh vhodných pro kotvení Redi-Rock bloků

- Tvar zdi - zde se definuje linie vršku zdi a linie terénu u paty zdi

- Panely - zde se určuje předběžné osazení bloky

- Geometrie zdi - osazení zdi konkrétními bloky a finální úpravy zdi

- Řezy - vytvoření řezů zdí pro následné posouzení ve 2D

Vytvořit zeď lze třemi způsoby:

1) V rámu Tvar zdi zvolit 3D staničení a definovat na plánu půdorysný tvar zdi i výšky horní a spodní linie zdi.

2) V rámu Tvar zdi zvolit 2D staničení a výšky horní a spodní linie zdi. Půdorys (zakřivení) zdi je pak definován v rámu "Panely".

3) Přeskočit rám "Tvar zdi" a zadat přímo panely bloků v rámu "Panely" - lze použít pro velmi jednoduché zdi.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.