Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Ztráta objemu

Metoda ztráty objemu je semi-empirickou metodu obsahující jen částečně teoretické odvození. Metoda zavádí do výpočtu nepřímo základní parametry ražby, jako jsou mechanické parametry prostředí, efekt technologie ražby, vystrojení výrubu atd., pomocí 2 souhrnných parametrů (koeficientu k pro výpočet inflexního bodu a procentu ztráty objemu VL). Tyto parametry jednoznačně definují tvar poklesové kotliny a jsou stanovovány empiricky, na základě zkušenosti.

Pokles vyjádřený pomocí objemů

Maximální sednutí Smax a poloha inflexního bodu Linf  se vypočtou podle vztahů:

kde:

A

-

plocha výrubu

Z

-

hloubka středu výrubu

k

-

koeficient pro výpočet inflexního bodu

VL

-

procento ztráty objemu

Deformace stropu ua se vypočte podle vztahu:

kde:

r

-

poloměr výrubu

VL

-

procento ztráty objemu

Literatura:

http://www.groundloss.com/

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.