Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Vytváření zemního profilu na základě klasifikace zemin

V části "Zatřídění" se nastavuje typ klasifikace (Robertson 2010, Robertson 1986) a její další parametry - koeficient penetrometru α, způsob určení objemové tíhy γ.

Ve většině případů obdržíme velké množství tenkých vrstev.

Dialogové okno "Úprava zemního profilu" - bez využití minimální mocnosti vrstvy

Proto je vhodné použít filtr redukující minimální tloušťku vrstev a zadat minimální mocnost vrstvy h.

Dialogové okno "Úprava zemního profilu" - využití minimální mocnosti vrstvy

Tlačítko "Tabulka zemin" ve spodní části otevírá dialogové okno "Tabulka přiřazení zemin". V tomto okně je možné přiřadit popisům zemin podle Robertsona odpovídající zeminy zadané v programu. Pokud nebyla zemina zadána už předem v rámu "Zeminy", lze ji zadat dodatečně tlačítkem "Přidat zeminu". Popisům zemin, které se při vyhodnocení zkoušky neobjevily, není třeba zeminy přiřazovat.

Dialogové okno "Tabulka přiřazení zemin"

Tlačítkem "Zkopíruj profil z polní zkoušky" lze vytvořit profil zkoušky, který je tvořen zadanými zeminami ve vrstvách odpovídajících vyhodnocení zkoušky CPT.

Dialogové okno "Úprava profilu zkoušky" - vytvoření zemního profilu

Vytvořený profil máme dále možnost upravovat pomocí tlačítek v pravé části dialogového okna.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.