Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Hydraulický zdvih a vyplavování zeminy

Posouzení hydraulického zdvihu

Stabilita zeminy proti porušení dna nadzdvižením v důsledku proudění vody v základové půdě (HYD) se pro posouzení podle mezních stavů ověřuje vztahem:

kde:

udst

-

destabilizující celkový pórový tlak vody

σstb

-

stabilizující svislé napětí, resp. stabilizující tíha zeminy

γh

-

součinitel redukce únosnosti na hydraulický zdvih

Stabilita zeminy proti porušení dna nadzdvižením v důsledku proudění vody v základové půdě (HYD) se pro posouzení podle stupně bezpečnosti ověřuje vztahem:

kde:

udst

-

destabilizující celkový pórový tlak vody

σstb

-

stabilizující svislé napětí, resp. stabilizující tíha zeminy

SFh

-

stupeň bezpečnosti na hydraulický zdvih

Porušení nadzdvižením dna - schematické zobrazení pažící konstrukce

Posouzení vyplavování zeminy

Vyplavování zeminy (vlivem sufoze) se pro posouzení podle mezních stavů ověřuje vztahem:

kde:

i

-

hydraulický gradient

ic

-

kritický hydraulický gradient, kde ic = γsu/γw

γp

-

součinitel redukce únosnosti na vyplavování zeminy

Vyplavování zeminy (vlivem sufoze) se pro posouzení podle stupně bezpečnosti ověřuje vztahem:

kde:

i

-

hydraulický gradient

ic

-

kritický hydraulický gradient, kde ic = γsu/γw

SFp

-

stupeň bezpečnosti na vyplavování zeminy

Literatura:

Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.