0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Nastavení

V rámu "Nastavení" se zadávají základní parametry dané úlohy:

  • Souřadnicový systém úlohy - určuje orientaci os x, y. Zadané souřadnice x, y se při změně systému nijak nepřepočítávají.
  • Vyhlazení modelu terénu a vrstev podloží. Doporučené je střední vyhlazení, které zajišťuje realistický model a rychlou generaci modelu.
  • Výškový systém úlohy - je určen pouze k popisu v geologické dokumentaci, nemá žádný vliv na generaci modelu. Výškové souřadnice z se při změně systému nepřepočítávají.

Rám "Nastavení"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.