0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Únosnost paty piloty

Únosnost paty piloty v nesoudržných zeminách je dána vztahem:

kde:

σefb

-

efektivní napětí v místě paty piloty

Nq

-

součinitel únosnosti

Ab

-

plocha paty piloty

Součinitel únosnosti Nq program dopočítává, jeho hodnoty je však možné zadat i ručně.

Pro soudržné zeminy platí následující vztah:

kde:

Nc

-

součinitel únosnosti

cu

-

totální soudržnost zeminy v patě piloty

Ab

-

plocha paty piloty

Součinitel únosnosti Nc program dopočítává, jeho hodnoty je však možné zadat i ručně.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.