Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Modul reakce podloží podle Vesice

Modul reakce podloží je počítán podle vztahu:

kde:

Ep

-

modul pružnosti materiálu piloty [MPa]

Ip

-

moment setrvačnosti piloty [m4]

Es

-

modul pružnosti zeminy [MPa]

d

-

průměr piloty [m]

ν

-

Poissonovo číslo [-]

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, kapitola 8.2.3, s. 174 (rovnice 8.43).

Vesic, A. S.: Bending of Beams Resting on Isotropic Elastic Solid. JSMFD, ASCE, vol. 87, 1961, EM 2: strany 35 - 53.

Vesic, A.S.: Design of Pile Foundations. National Cooperative Highway Research Program Synthesis 42, Transportation Research Board, Washington D.C., 1977.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.