0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Modul reakce podloží podle Vesice

Modul reakce podloží je počítán podle vztahu:

kde:

Ep

-

modul pružnosti materiálu piloty [MPa]

Ip

-

moment setrvačnosti piloty [m4]

Es

-

modul pružnosti zeminy [MPa]

d

-

průměr piloty [m]

ν

-

Poissonovo číslo [-]

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, kapitola 8.2.3, s. 174 (rovnice 8.43).

Vesic, A. S.: Bending of Beams Resting on Isotropic Elastic Solid. JSMFD, ASCE, vol. 87, 1961, EM 2: strany 35 - 53.

Vesic, A.S.: Design of Pile Foundations. National Cooperative Highway Research Program Synthesis 42, Transportation Research Board, Washington D.C., 1977.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.