Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

LRFD - Výpočet základů (Patky)

Výpočet podle LRFD zavádí dva typy výpočtových koeficientů - koeficienty upravující velikost zatížení (Load factors) a koeficienty redukující odpor zeminy (Resistance factors).

Součinitelé do výpočtu vstupují podle zvolené návrhové situace.

Dílčími součiniteli zatížení se přenásobují pouze vlastní tíha patky a tíha zeminy nad patkou (nadloží). Jednotlivé složky zatížení musí být přenásobeny příslušnými dílčími součiniteli - program zadané zatížení dále nijak neupravuje.

Celkový odpor konstrukce proti porušení je při výsledném posouzení přenásoben příslušným koeficientem odporu.

Výpočet podle LRFD - zadání dílčích součinitelů pro základy

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.