0

GEO5 software

Geologický průzkum

Sběr dat

GEO5 Data Collector je aplikace pro sběr dat v terénu nebo laboratoři pro mobily a tablety. Využívá možností telefonu jako zobrazení bodů a zkoušek v Google maps, navigaci a zadávání souřadnic podle GPS, pořizování fotografií, videí nebo zvukových záznamů. Aplikace umožňuje zadávat data podle standardní nebo uživatelské šablony. Tato data lze následně vyměňovat mezi mobilní aplikací a programem Stratigrafie. Aplikace je zdarma k dispozici na Google Play a App Store.

Program Mračno bodů je určen k zpracování mračen bodů (až 100 milionů bodů) a jejich export do programu Stratigrafie nebo externího souboru LAS. Obsahuje jednoduché nástroje pro odstraňování staveb a vegetace, úpravy vodních ploch či snižování počtu bodů.

GEO5 Software - Sběr dat z geologického průzkumu pomocí mobilní aplikace.

Geologické podklady

Program Stratigrafie umožňuje získat mapové podklady a vrtnou prozkoumanost z veřejných zdrojů. Do programu se dále zadávají výsledky z inženýrsko-geologického průzkumu. Lze zadávat veškeré polní zkoušky – vrty, hydrovrty, CPT, SPT, pressumetr, dilatometr. Data lze zadat přímo v programu, nebo je importovat v mnoha formátech.

GEO5 Software - Geologické a mapové podklady z veřejných zdrojů.

Geologická dokumentace

Pro zadaná data lze vytisknout podrobnou geologickou dokumentaci popř. je dále exportovat.

Rozšiřující modul Stratigrafie – Dokumentace umožňuje vytvoření vlastní sady šablon pro všechny typy zkoušek. Celý systém zadávání dat je pak čistě uživatelský – uživatel si sám volí, která data a jak chce zadávat, popř. jak je chce dále tisknout.

GEO5 Software - Geologická dokumentace dle vlastních požadavků.

Inženýrsko-geologické řezy

Rozšiřující modul Stratigrafie – Řezy doplňuje specializované možnosti pro tisk a export IG řezů. Vytváření řezů je podobné práci v CAD programu, většina je však výrazně jednodušší díky přímému generování z 3D modelu.

GEO5 Software - Tvorba inženýrsko geologických řezů.

Laboratorní zkoušky

Program Laboratoř je určen pro efektivnější zpracování a správu zkoušek mechaniky zemin a hornin. Data lze importovat nebo exportovat v mnoha formátech případně předávat pomocí mobilní aplikace Data Collector.

GEO5 šetří Váš čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si práci s programy GEO5

Aktivujte si zdarma 14denní zkušební verzi bez výpočetních omezení.