Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 software

Geologický průzkum

Sběr dat

GEO5 Data Collector je aplikace pro sběr dat v terénu nebo laboratoři pro mobily a tablety. Využívá možností telefonu jako zobrazení bodů a zkoušek v Google maps, navigaci a zadávání souřadnic podle GPS, pořizování fotografií, videí nebo zvukových záznamů. Aplikace umožňuje zadávat data podle standardní nebo uživatelské šablony. Tato data lze následně vyměňovat mezi mobilní aplikací a programem Stratigrafie. Aplikace bude brzy k dispozici (na Google Play v prosinci 2022, na App Store v květnu 2023).

Program Mračno bodů je určen k zpracování mračen bodů (až 100 milionů bodů) a jejich export do programu Stratigrafie nebo externího souboru LAS. Obsahuje jednoduché nástroje pro odstraňování staveb a vegetace, úpravy vodních ploch či snižování počtu bodů.

GEO5 Software - Sběr dat z geologického průzkumu pomocí mobilní aplikace.

Geologické podklady

Program Stratigrafie umožňuje získat mapové podklady a vrtnou prozkoumanost z veřejných zdrojů. Do programu se dále zadávají výsledky z inženýrsko-geologického průzkumu. Lze zadávat veškeré polní zkoušky – vrty, hydrovrty, CPT, SPT, pressumetr, dilatometr. Data lze zadat přímo v programu, nebo je importovat v mnoha formátech.

GEO5 Software - Geologické a mapové podklady z veřejných zdrojů.

Geologická dokumentace

Pro zadaná data lze vytisknout podrobnou geologickou dokumentaci popř. je dále exportovat.

Rozšiřující modul Stratigrafie – Dokumentace umožňuje vytvoření vlastní sady šablon pro všechny typy zkoušek. Celý systém zadávání dat je pak čistě uživatelský – uživatel si sám volí, která data a jak chce zadávat, popř. jak je chce dále tisknout.

GEO5 Software - Geologická dokumentace dle vlastních požadavků.

Inženýrsko-geologické řezy

Rozšiřující modul Stratigrafie – Řezy doplňuje specializované možnosti pro tisk a export IG řezů. Vytváření řezů je podobné práci v CAD programu, většina je však výrazně jednodušší díky přímému generování z 3D modelu.

GEO5 Software - Tvorba inženýrsko geologických řezů.

GEO5 šetří Váš čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si práci s programy GEO5

Aktivujte si zdarma 14denní zkušební verzi bez výpočetních omezení.