Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Určení ekvivalentního průměrného penetračního odporu

Ekvivalentní průměrný penetrační odpor se získá následujícím způsobem:

1)

Spočte se střední hodnota penetračního odporu qc, mean v délce začínající v hloubce 1,5d pod patou piloty a končící v hloubce 1,5d nad patou piloty (d je průměr piloty).

2)

V určeném rozsahu se eliminují všechny hodnoty penetračního odporu qc jejichž velikost je větší než hodnota 1,3 násobku střední hodnoty penetračního odporu qc, mean a menší než 0,7 násobek střední hodnoty penetračního odporu qc, mean (viz obrázek).

3)

Ekvivalentní průměrný penetrační odpor qc, eq se spočte jako střední hodnota penetračního odporu qc v délce začínající v hloubce 1,5d pod patou piloty a končící v hloubce 1,5d nad patou piloty (d je průměr piloty) z hodnot penetračního odporu qc, které nebyly eliminovány (tj. z hodnot v rozsahu 0,7 až 1,3 násobku střední hodnoty penetračního odporu qc, mean.

Určení ekvivalentního průměrného penetračního odporu qc, eq

Literatura:

Tom Lunne, Peter K. Robertson, John J.M. Powell: Cone Penetration Testing in Geotechnical Practice, Spon Press, 1997, London.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.