0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Určení ekvivalentního průměrného penetračního odporu

Ekvivalentní průměrný penetrační odpor se získá následujícím způsobem:

1)

Spočte se střední hodnota penetračního odporu qc, mean v délce začínající v hloubce 1,5d pod patou piloty a končící v hloubce 1,5d nad patou piloty (d je průměr piloty).

2)

V určeném rozsahu se eliminují všechny hodnoty penetračního odporu qc jejichž velikost je větší než hodnota 1,3 násobku střední hodnoty penetračního odporu qc, mean a menší než 0,7 násobek střední hodnoty penetračního odporu qc, mean (viz obrázek).

3)

Ekvivalentní průměrný penetrační odpor qc, eq se spočte jako střední hodnota penetračního odporu qc v délce začínající v hloubce 1,5d pod patou piloty a končící v hloubce 1,5d nad patou piloty (d je průměr piloty) z hodnot penetračního odporu qc, které nebyly eliminovány (tj. z hodnot v rozsahu 0,7 až 1,3 násobku střední hodnoty penetračního odporu qc, mean.

Určení ekvivalentního průměrného penetračního odporu qc, eq

Literatura:

Tom Lunne, Peter K. Robertson, John J.M. Powell: Cone Penetration Testing in Geotechnical Practice, Spon Press, 1997, London.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.