0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Geometrie

Rám "Geometrie" obsahuje tabulku se seznamem zadaných konstrukčních prefabrikátů (bloků) zdi (nejnižší blok je označen č.1). Přidání bloků se provádí v dialogovém okně "Nový blok".

Program umožňuje vložit (vsunout) další blok mezi stávající bloky konstrukce. Vložení bloku se provádí v dialogovém okně "Vsunutý blok", které je totožné s dialogovým oknem "Nový blok".

Zadané bloky lze také editovat na desktopu pomocí aktivních kót, nebo aktivních objektů  - poklepáním (double-click) na konstrukci otevřeme dialogové okno s příslušným blokem.

Program umožňuje export geometrie konstrukce ve formátu *.DXF.

Rám "Geometrie"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.