0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vytvoření uživatelské sady šablon

V programu jsou implementovány základní sady šablon pro tvorbu dokumentace pro většinu typů polních (vrt, CPT, SPT...) či laboratorních (CBR, konzistence, propustnost...) zkoušek.

Jelikož ale existuje velké množství různých požadavků na prováděné zkoušky a jejich tiskové protokoly, je možné vytvořit i sady šablon vlastní - uživatelské.

Ideálním postupem je vyjít z již předpřipravené sady šablon a tu následně upravit podle konkrétních požadavků. V rámu "Šablony" stiskneme tlačítko "Upravit kopii aktuální sady šablon a přidat ji do správce" a v dialogovém okně definujeme sadu šablon. Jednotlivé šablony jsou zobrazeny v tabulce a lze je libovolně přidávat/upravovat/odstraňovat.

Pokud se v úloze vyskytuje zkouška, která používá šablonu mimo aktuální sadu, lze tuto šablonu doplnit pomocí tlačítka "Přidat" ve spodní části okna.

Součástí sady šablon je i Šablona dat projektu, která určuje zadávaná data v rámu "Projekt".

Dialogové okno pro vytvoření/úpravu šablony je rozděleno do 4 částí.

  1. Část A - zde se zadává název (popř. komentář) nové šablony (např. podle země, názvu firmy, normy...)
  2. Část B - zde se definují data pro danou šablonu.
  3. Část C - zde se upravuje podoba výstupních protokolů pro jednotlivé zkoušky. Úpravy jsou prováděny v tabulkovém procesoru a jsou podobné práci např. s MS Excel.
  4. Část D - zde se nastavuje mapování pro export a import dat

Dialogové okno "Nová šablona"

Šablony jsou navzájem kompatibilní a v maximální možné míře zachovávají zadaná data. Obsah veškerých polí, která jsou převzata ze základních šablon, zůstane nezměněn při přepnutí jednotlivých šablon.

Podrobný postup vytvoření uživatelské šablony je popsán v inženýrském manuálu č. 44 - Úprava dat šablony a výstupního protokolu.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.