Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Vytvoření uživatelské šablony

V programu jsou implementovány základní šablony pro tvorbu geologické dokumentace pro jakýkoliv typ zkoušky (vrt, CPT, SPT...). Jelikož ale existuje velké množství různých požadavků na geologické protokoly, je možné vytvořit i šablony vlastní - uživatelské.

Ideálním postupem je vyjít z již předpřipravené šablony a tu následně upravit podle konkrétních požadavků. V rámu "Šablony" stiskneme tlačítko "Přidat do správce" a v dialogovém okně definujeme vlastní šablonu.

Dialogové okno pro vytvoření nové šablony je rozděleno do 4 částí.

  1. Část A - zde se zadává název nové šablony (např. podle země, názvu firmy, normy...)
  2. Část B - zde se přepíná pomocí záložek mezi jednotlivými zkouškami. Samostatnou záložku má popis jednotlivých vrstev vrtu. Každá šablona definuje všechny zkoušky.
  3. Část C - zde se definují uživatelská data pro danou záložku (typ zkoušky).
  4. Část D - zde se upravuje podoba výstupních protokolů pro jednotlivé typy zkoušek. Úpravy jsou prováděny v tabulkovém procesoru a jsou podobné práci např. s MS Excel.

Dialogové okno "Přidání šablony dat zkoušek"

Šablony jsou navzájem kompatibilní a v maximální možné míře zachovávají zadaná data. Obsah veškerých polí, která jsou převzata ze základních šablon, zůstane nezměněn při přepnutí jednotlivých šablon.

Podrobný postup vytvoření uživatelské šablony je popsán v inženýrském manuálu č. 40 - Vytvoření uživatelské šablony.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.