Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Vytvoření uživatelské šablony

V programu jsou implementovány základní šablony pro tvorbu geologické dokumentace pro jakýkoliv typ zkoušky (vrt, CPT, SPT...). Jelikož ale existuje velké množství různých požadavků na geologické protokoly, je možné vytvořit i šablony vlastní - uživatelské.

Ideálním postupem je vyjít z již předpřipravené šablony a tu následně upravit podle konkrétních požadavků. V rámu "Šablony" stiskneme tlačítko "Přidat do správce" a v dialogovém okně definujeme vlastní šablonu.

Dialogové okno pro vytvoření nové šablony je rozděleno do 4 částí.

  1. Část A - zde se zadává název nové šablony (např. podle země, názvu firmy, normy...)
  2. Část B - zde se přepíná pomocí záložek mezi jednotlivými zkouškami. Každá šablona definuje všechny zkoušky.
  3. Část C - zde se definují data pro danou záložku (typ zkoušky).
  4. Část D - zde se upravuje podoba výstupních protokolů pro jednotlivé typy zkoušek. Úpravy jsou prováděny v tabulkovém procesoru a jsou podobné práci např. s MS Excel.

Dialogové okno "Přidání šablony dat zkoušek"

Šablony jsou navzájem kompatibilní a v maximální možné míře zachovávají zadaná data. Obsah veškerých polí, která jsou převzata ze základních šablon, zůstane nezměněn při přepnutí jednotlivých šablon.

Podrobný postup vytvoření uživatelské šablony je popsán v inženýrském manuálu č. 44 - Úprava dat šablony a výstupního protokolu.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.