Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Geometrie půdorys

V rámu "Geometrie půdorys" se zadávají délka opěry, délka základu opěry a také rozměry křídel opěry. Rozměry lze editovat buď v rámu vložením hodnot do zadávacích polí, nebo na desktopu pomocí aktivních kót.

Vliv rozměrů opěry na posouzení je blíže popsán v části "Výpočet sil působících na opěru".

Program umožňuje export geometrie konstrukce ve formátu *.DXF.

Rám "Geometrie půdorys"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.