0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Typy výztuh

Rám "Typy výztuh" obsahuje tabulku se seznamem zadaných geovýztuh a jejich charakteristik (krátkodobá charakteristická pevnost, dlouhodobá pevnost výztuhy a koeficienty spolupůsobení).

Editace výztuhy se provádí v dialogovém okně "Editace typu výztuhy".

Rám "Typy výztuh" je dostupný pouze při zvoleném typu konstrukce MSE Zeď. Volba typu konstrukce se provádí v rámu "Nastavení".

Rám "Typy výztuh"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.